Operational Excellence en Performance Management
Uw Partner voor "Operational Excellence"

PDCA: Plan Do Check Act

Wel een gehoord van William Edwards Deming? Hij wordt algemeen gezien als degene die de PDCA Cirkel  (de cirkel voor continuous improvement of continu verbeteren) heeft ontwikkeld. De cirkel bestaat op hoofdlijnen uit vier stappen waarbij elke stap zich op een specifiek onderdeel van het verbeter proces richt.

Deming Cyclus: PDCA: Plan Do Check Act Deming Cyclus: PDCA: Plan Do Check Adjust

Plan

Het startpunt is een duidelijke, beknopte en meetbare beschrijving van het verbeterpunt, bijvoorbeeld: een verspilling, herstelwerkzaamheden of afwijkingen van een standaard. Dit kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de verliesanalyse (een manier om verliezen van de organisatie of het proces in kaart te brengen) . Het kan samenhangen met veiligheid, productiviteit, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, kosten en/of ziekteverzuim of verloop.

De doelformulering is een duidelijke, beknopte, meetbare en haalbare beschrijving. SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijd gebonden. Het gaat over doelen, middelen en planning.

Do

Deze stap gaat over het omzetten van het doel in een plan en taken. Wat moet er worden gedaan? Hoe gaan we daar komen? Welke specifieke acties zijn nodig, en wat zijn de kritische succes factoren? Zijn alle mensen en andere resources beschikbaar zoals gepland? Hoe worden dingen gecommuniceerd? De juiste training moet worden gedaan, communicatie, documentatie moet worden vastgelegd en in sommige gevallen moet rekening worden ghrol including regulatory affairs.

Check

Hebben we onze doelen bereikt? Is de voortgang zoals we die vooraf hadden verwacht? Zijn de nieuwe of aangepaste methode of werkwijze inderdaad effectief? Gaat het nu inderdaad beter dan bijvoorbeeld vorig jaar? Zijn we goed op weg ten opzichte van onze doelen? 

Adjust

In deze stap analyseren we het verschil tussen de huidige en gewenste situatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn op basis van audit resultaten, prestatie indicatoren, incident onderzoeken en andere indicatoren (employee motivation survey) of observaties. Moet er bijgestuurd worden? De gap analyse of verlies analyse is de basis voor de volgende verbetercyclus, die dan weer begint met "Plan".