Operational Excellence en Performance Management
Uw Partner voor "Operational Excellence"

Opgericht door Paul Bekkers, trainer coach, interim en project manager

Procesbeheersing loopt als een rode draad door mijn werk. De basis daarvoor is gelegd tijdens mijn studie aan de Universiteit Twente, waar ik ben afgestudeerd in de Meet-en Systeemtechniek. 

"De theorie in de praktijk zien werken" heeft me altijd erg aangesproken: aan theorie alléén heb je uiteindelijk niets, als je het niet in de praktijk kan inzetten. Vandaar een meer praktische afstudeerrichting op de Universiteit.

Na mijn studie heb ik eerst gewerkt bij Fluor Daniel, TNO en Philips. Daar waar ik bij TNO nog met één been in de wetenschappelijke wereld stond, was dat bij Philips definitief voorbij. Projecten in hele verschillende fabrieken en ook bij een aantal (industriële) klanten van Philips hebben me heel veel geleerd over productie management en het belang van leadership daarbij. Niet de "harde" kant (getallen, meten etc.) maar juist de "zachte" kant (de mensen, het team, de manier van werken) bepalen het succes dat kan worden gehaald. Of zoals mijn hoogleraar John Rijnsdorp al zei: "De zachte (menselijke) kant is een harde randvoorwaarde!"

In 2000 ben ik als zelfstandige gestart en heb sindsdien vele projecten in binnen- en buitenland gedaan. De meeste in Europa, enkele daar buiten, vaak een combinatie van trainer coach en project management. Naast het uitvoeren van projecten en het geven van trainingen, heeft het ontwikkelen van trainingsmateriaal me ook altijd erg aangesproken. Gelukkig heb ik met medewerking van een aantal klanten een trainingspakket met online video's kunnen maken om de principes van de 5S werkplek organisatie goed en éénduidig te kunnen trainen. Het is inmiddels in vijf talen vertaald. en het is iets waar ik nog steeds van overtuigd ben: trainingsmateriaal kan helpen een uniform beeld te geven aan mensen en consistentie in de doelen te bereiken. Het ontwikkelen van alle betrokkenen, dus ook de medewerkers "op de vloer" is naast een mooi vak ook een "harde randvoorwaarde" om succesvol te kunnen zijn.

Operational Excellence

In 2014 ben ik voor Milliken Performance Solutions in de Verenigde Staten geweest voor een opleiding van vijf weken tot gecertificeerd practitioner. Deze opleiding met deelnemers uit de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Europa werd gehouden in het Roger Milliken Centre in Spartanburg, SC, en was de voorbereiding op een project bij Goodyear in Duitsland, waar ik de rest van dat jaar als trainer coach heb gewerkt. De TPM methode van Milliken wijkt op een aantal punten iets af van de oorspronkelijke Japanse TPM methode zoals die door JIPM wordt uitgevoerd. Naast veel te hebben geleerd heeft het ook gezorgd voor een aanzienlijke uitbreiding van mijn internationale netwerk.

Een gevolg van dat laatste was dat ik in 2015 ben gevraagd een uitgebreid traject bij TNT Express in Luik te leiden. 

Onderdeel van dergelijke programma's is het opleiden van de eigen medewerkers van de organisatie. Dit is de beste manier om continuïteit te realiseren en het onderdeel van het eigen "DNA" te maken. Daarnaast zijn natuurlijk de project structuur , het implementatieplan, de deelnemers (interne trekkers) en het management commitment heel belangrijk om in een dergelijk traject goede resulaten te bereiken. 

Mijn rol is die van trainer coach, interim en/of project manager en klankbord voor de mensen die deelnemen in het traject. 

Op deze site vindt u informatie over de methoden die worden gebruikt, over klanten en zeker ook een aantal artikelen met klanten in vakbladen. Er worden regelmatig open inschrijving trainingen gegeven. Neem gerust contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dat is wellicht de eerste stap naar een mooie samenwerking!