Operational Excellence en Performance Management
Uw Partner voor "Operational Excellence"

Artikelen in vakbladen

Onze klanten delen in vakbladen hun ervaring over onze werkwijze. Onderstaand een aantal artikelen, die ook te downloaden zijn.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: TPM, 5S, Value Stream Mapping, Team Performance, Operational Excellence, Lean Manufacturing.

Verbetering procesflow en order picking bij FrieslandCampina (artikel in VMT)

Verbetering procesflow en order picking bij FrieslandCampina

Verbetering door het maken van een Value Stream Map met daarin de knelpunten en verbetermogelijkheden. Het team heeft een aantal van deze punten zelf kunnen uitwerken en doorvoeren, wat een aanmerkelijke verbetering was. Ook is er trainingsmateriaal ontstaan dat kan worden gebruikt voor het inwerken van nieuwe medewerkers.


5S in de procesindustrie (Met toestemming van de uitgever overgenomen uit Maintenance in Processing Benelux)

Als team een aantal zaken beter organiseren. De 5S methode voor werkplekorganisatie en -standaardisatie  toegepast in de productie en magazijn.


Het kiezen van het juiste verbeterprogramma (Met toestemming van de uitgever overgenomen uit Fluids Processing Benelux, nov. 2008)

Als het gaat om verbeterprogramma's, waarin verschillen deze dan, en wat zijn de overeenkomsten? Dit artikel is een samenvatting van de presentatie tijdens de Industriële Week.
Ontwikkelingen in Lean Manufacturing (Artikel uit Maintenance Management)

5S werkplekorganisatie bij Heineken

Een interview met Fred Way, TPM Manager Heineken Den Bosch